Hållbart fiske på Island


Hållbart fiske - Isfisk AB

Frisk fisk

Vår färska viltfångade fisk kommer från de kalla haven utanför Island vars fiskevatten tillhör ett av världens renaste. Fisken du köper av oss är fiskad med lina eller krok från mindre båtar. Det rena vattnet gör att den isländska fisken är näst intill fri från miljögifter och smakar friskt. Vår isländska fisk håller alltid högsta kvalitet och levereras färsk till dig. Vår färska fisk smakar himmelskt gott.


Våra certifieringar

I april 2015 blev Isfisk AB godkända som MSC-certifierat fisk-företag. Fyra år senare, 2019 tog vi steget och blev även ASC- certifierade, en certifiering som avser odlad fisk. Vi är stolta över att stödja och arbeta för ett hållbart fiske världen över. Dock bör det tilläggas att Island har sin egen certifieringsstandard, IRF, Iceland Responsible Fisheries, som i flera avseenden är strängare i sitt regelverk än MSC.  Vi vill vara tydliga med att även om några fiskarter på Island inte MSC-certifierade så kommer all vår fisk från hållbara fisken som noggrant kontrolleras och regleras av den isländska fiskerimyndigheten.Iceland Responsible Fisheries


All vår färska isländska fisk är certifierad med Iceland Responsible Fisheries, IRF. Kriterierna för certifiering enligt IRF är samma som för Marine Stewardship Council, MSC. Dock tillåter inte Island dumpning av bifångst eller bottentrålning på områden som är speciellt känsliga, detta är enligt lag förbjudet på Island. Generellt är fiskbestånden utanför Island livskraftiga och fisket är hållbart. Islänningarna vårdar professionellt sin guldgruva av havslevande produkter genom fiskekvoter, regleringar och tider av fiskestopp till exempel för torsk, när de olika arterna fortplantar sig. Överträdelser mot reglerna kan leda till 6 års fängelse. 
Väldigt viktigt för oss är också att vår fisk skärs och packas på Island och inte, vilket är vanligt idag, skickas iväg till något externt land långt bort, tex Kina, för att produceras. Flera av våra producenter på Island är små familjeföretag som skär fisken för hand. Vi anser att isländsk viltfångad fisk är ett miljövänligt och hållbart val. 
Vill du läsa mer: www.responsiblefisheries.is


Varför vi väljer linfångad torsk och inte tråladAtt fiska med krok och lina är en av de äldsta fiskemetoderna vi känner till och ett mer naturligt sätt att fiska. Metoden är skonsam för torsken själv och risken att skada andra djur som fåglar och sälar är liten. Linfångad fisk är något dyrare i inköp men istället får du en fisk som är både godare och fastare i köttet. Helt enkelt lite bättre kvalitet.

Lin- och krokfångad fisk dras upp en i taget och avlivas direkt när den kommit upp i båten, vilket är ett mer humant förfarande för fisken. Den får därför också färre skador än en trålfångad fisk. Vidare så kan linfiskaren påverka vilken storlek och vilken art hen vill fiska genom att anpassa krokar och bete. Metoden kallas för; en selektiv fiskemetod.

Eftersom en linbåt är betydligt mindre än en stor trålare, så går det åt mindre bränsle under en fisketur och därmed blir klimat-påverkan betydligt lägre.


Trålfiske

När man trålar fisk samlas fisken ihop i ett enormt ”påsformat” nät som dras efter båten. Efter ett tag orkar fiskarna inte längre simma ikapp med nätet och hamnar i den smalare änden. I trängseln som bildas drabbas fiskarna av panik och skadar sig i kollisioner med varandra eller med nätet, vilket kan ge blåmärken och andra skador på kroppen. Längst ut i trålen är det ett ännu större tryck. Många fiskar kan inte längre röra gälarna och dör av till exempel kvävning. Trålning pågår oftast i många timmar, och ju längre trålningen pågår desto fler fiskar dör innan de landas på båten.


Bottentrålning

Bottentrålning är ju mycket omdiskuterad ur miljösynpunkt. Bottenlevande djur och växter skadas eller dör, och artsammansättningen på botten ändras. Stora mängder sediment virvlas upp till överliggande vatten, och därigenom frigörs närsalter och miljögifter. I populära fiskeområden kan bottnarna svepas av flera gånger om året, vilket gör det svårt för bottenlivet att återhämta sig.
Trål är det vanligast förekommande fiskeredskapet vid kommersiellt fiske, och står för en stor andel av fiskfångsterna i världen. Det finns både flytande trålar och bottentrålar som dras fram längs botten. Det är effektiva fiskemetoder, men det drar mycket bränsle att släpa de tunga näten genom vattnet. Fiskebåtar får därför ofta bränslesubventioner för att vara lönsamt. Idag ifrågasätts dessa subventioner alltmer i samband med klimatdiskussioner. Trålning står vidare för mer än hälften av världens samlade bifångst – det vill säga fisk som inte ska fiskas upp av olika anledningar. De dör ofta av sina skador, även om de kastas tillbaka i vattnet.

Källa: Havet.nu


Isländsk torsk versus norsk skrei


Vi på Isfisk tog tidigt ett beslut om att inte sälja skrei-torsk. Det är skillnaden mellan Norges och Islands torskpolicy som gjort att vi tagit det beslutet. 
I stället erbjuder vi lin- och krok fångad torsk från Island som under höst och vinter simmat i de kalla och stormiga havet som omger ön. De har under den här tiden ätit upp sig, blivit extra fasta i köttet och vuxit rejält i omfång. Isländsk torsk smakar som allra bäst från september tom april.Tidigt på våren simmar skrei- torsken, styrd av sina nedärvda instinkter hela vägen från Barents hav, där den är gullistad av WWF, en sträcka på mer än 100 mil, för att nå sin lekplats i vikarna i Nordnorge. Att fiska på en lekplats är mycket kontroversiellt. Där drar man under en kort period upp tusentals ton med romstinn torsk. En torsk som samlats i enormt stora stim, och eftersom den leker, är mycket lätt att fiska upp.  

På Island väljer man i stället att på våren stänga av stora fiskeområden under de perioderna då torsken leker och fortplantningen sker. Detta görs för att säkra bestånden. Generellt gäller på Island att det aldrig får fiskas mer än 20 procent/år av en arts bestånd. Det regleras med ett tydligt kvotsystem. Den som bryter mot reglerna bestraffas med stora böter och vid grova överträdelser även med fängelsestraff.

 Miljövänligt nyttjandeTillsammans med vattenkraft och jordvärme är fisken Islands största naturtillgång. Ett hållbart fiske är därför oerhört viktigt för Island då fiskenäringen ger cirka hälften av landets exportinkomster. Sedan 1984 regleras isländskt fiske av ett mycket strängt kvotsystem och isländska myndigheter har bestämt att det inte får fiskas mer än 20 procent av de olika fiskarterna på årsbasis. De isländska fiskeinstituten arbetar hårt tillsammans med regeringen för ett förnuftig och miljövänligt nyttjande av havets tillgångar samtidigt som de har höga kvalitetskrav på sin fisk. Man genomför regelbundet kontrollmätningar på fiskebestånden och om man ser att bestånden minskar i ett område stängs det av med omedelbar verkan.

Vad är MSCMSC driver ett omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att främja hållbara fiskemetoder och bidra till levande hav.