Vår Premium Lax från Färöarna


Premium Lax från Färöarna

Ensam i världen

Vi letade i flera år innan vi till slut hittade en odlad lax som levde upp till våra krav om hög kvalitet på smak och hållbar odling. Det är avgörande för oss att samarbeta med en producent som delar samma filosofi om höga krav kring havsmiljö och laxens uppväxtförhållanden som vi har. Men till slut hittade vi det vi sökte. Efter ett besök hos familjeföretaget HiddenFjord på Färöarna åkte vi därifrån mycket nöjda och imponerade över deras noggrant genomtänkta filosofi om att lax ska födas upp så naturligt som möjligt med ett stressfritt liv och en uppväxt utan medicinering med antibiotika och utan tillsatser av kemikalier och hormoner i fokus. Sedan det besöket för fem år sedan har vårt samarbete med HiddenFjord fördjupats. Företaget utvecklar ständigt sina metoder om hur lax kan födas upp så naturligt som möjligt utan påverkan på den känsliga marina miljön kring Färöarna.

Bästa tänkbara förhållande för laxodling

Vår fina Premiumlax från Isfisk/HiddenFjord växer upp i det vilda, kalla och friska havet som omger Färöarna, helt utan antibiotika, tillsatta hormoner och kemikalier. Vattentemperaturen är jämn och låg året runt (6-11grader), vilket gör att laxen trivs utmärkt och att problemen med laxlus är små. För att förstärka skyddet mot lus planteras parasitfiskar som sjurygg in i populationerna. Parasitfiskarna livnär sig på och äter upp eventuell lus av laxen.
Havet runt Färöarna är vilt, strömt och ofta går vågorna höga, så laxens liv påminner om de förhållanden de möter i vilt tillstånd. Under årens lopp har HiddenFjord flyttat laxens uppväxtplatser till områden där strömmarna är kraftigare och vågorna högre. Laxarna får då arbeta mer och röra sig i det friska havet, vilket bidrar till att den får större muskler och ett spänstigare kött. 
Det är inte en helt lätt väg att gå, men det är rätt väg att gå för att ge laxen en ultimat uppväxtmiljö. 


En naturlig och stressfri miljö

Naturlig och stressfri miljö är en av de viktigaste faktorerna för att kunna producera en välmående lax som smakar gott och har spänstigt kött. Det finns en stark koppling mellan stress och immunförsvar. 
Låter man fiskarna växa upp i en miljö utan stresspåverkan får de ett bättre immunförsvar och därmed större motståndskraft mot sjukdomar. Vilket i sin tur betyder att man inte behöver använda antibiotika. 


 All in - all out


Genom att använda All in - All out - metoden håller sig laxarna friska och behöver inte medicineras med antibiotika. Metoden innebär att när man slaktat all fisk från en uppväxtplats får den platsen vila i minst 3 månader. Alla redskap demonteras, rengörs och steriliseras för att slutligen kontrolleras och godkännas av veterinär. Nästa generation planteras sedan ut på en plats långt därifrån. Detta gör att havsbottnen får gott om tid att återhämta sig och eventuell smittspridning förhindras.
Hos HiddenFjord är alla tillsatta kemikalier och hormoner strängt förbjudna. Regelbundna mätningar görs både på laxen, för att kontrollera hälsostatus, och på havsbotten för att övervaka bottenmiljön.

SlaktenUnder årens lopp har HiddenFjord utvecklat en human och stressfri slaktmetod. I stället för att använda wellboats med sugslangar, som är brukligt vid laxodling, så bogserar man på HiddenFjord i stället långsamt in laxen i en stor nätkasse med båt till den mobila slaktstationen. Den här stillsamma och milda transporten gör att laxen slipper stress. Laxar är nämligen lättstressade djur som behöver en lugn och trygg levnadsmiljö. En lax som levt i en stressfri miljö smakar helt enkelt mycket bättre.
Vid slaktstationen delas sedan laxarna in i små grupper och simmar stillsamt uppströms till slaktstationen. Där sker slakten så snabbt att laxen inte hinner uppfatta vad som är på väg att ske och den hinner inte uppleva någon stress. Genom detta speciella slaktsystem, utvecklat av Seafood Innovations i Australien, blöds sedan laxen ur rekordsnabbt. Att fisken töms helt på blod direkt efter bedövningen gör att laxens hållbarhet förlängs med upp till en vecka. 
Därefter rensas den på innanmätet och redan tre timmar efter att laxen simmat i Atlanten, ligger den packad på is i lådor, redo att levereras ut till kund. 

Denna varsamma metod är del av företagets genomgående filosofi om att lax ska födas upp så naturligt som möjligt och utan påverkan av yttre stressfaktorer. Den stressfria uppväxten är en del av hemligheten bakom laxens fina textur och goda smak.
Medarbetarna i “team” HiddenFjord har alla en viktig roll i arbetet där det gemensamma målet är att producera en naturlig och stressfri lax utan att skada och lämna avtryck i den känsliga havsmiljön.
HIddenFjords lax är certifierad med Global G.A.P.

Deras lax erkänns av fiskköpare, kockar och konsumenter över hela världen som den finaste när det gäller smak och kvalitet.

Vill du läsa mer om vår lax från HiddenFjord?
Gå in på: www.hiddenfjord.com